Broušení podlah

Plošné i lokální broušení potěrů

Broušení lité podlahy je nedílnou součástí litých podlah. Anhydrit i cementový potěr je třeba po vyschnutí přebrousit, aby došlo k odstranění povrchového šlemu, který se tvoří při vysychání. Broušení podlah probíhá pomocí speciálních brusných kotoučů.

Broušení betonu  Broušení podlahBroušení anhydritové podlahy