Pokládky podkladních vrstev

Přesně připravená podkladová vrstva je základ. Přesná pokládka polystyrenu, obvodové dilatace a fólie snižuje Vaše náklady na množství anhydritu při lití. Při nerovném podkladu se cena lité podlahy může zvýšit i o 20 %. Svěřte se odborníkům a nechte základ Vaší anhydritové podlahy na nás.

pokladky podkladnich vrstev Anhydritove podlahy

Příprava polystyrenu, obvodové dilatace a fólie:

  • Pokládka polystyrenu v přesném položení. Tím snížíme náklady na množství anhydritu (při nerovném položení se zvýší náklady i o 20 % !). Eliminace prostupu zimy ze základní desky prokládáním vrstev s co nejmenšími mezerami mezi jednotlivými deskami. Pokládá se ve více vrstvách a pro přesnou a rovnou plochu se zaměřuje.
  • Pokládka separační vrstvy (igelit), aby nedocházelo k zatékání směsi do mezer polystyrenu, trubek a jiných vyčnívajících materiálů.
  • Dilatování stěn a přechodů (dilatační pás) mezi jednotlivými místnostmi pro odhlučnění podlahy a roztaživosti materiálu.
  • Vyrovnání nerovností pískem se zaměřením.

Materiál:

  • polystyreny EPS 100Z,EPS 4000T a jiné
  • obvodový dilatační pás 5/100 10/100 s folií
  • PE folie